Trang chủ / Nhân Viên Kế Toán

Nhân Viên Kế Toán

 • Mức lương: 5 – 10 triệu
 • Số lượng cần tuyển: 01
 • Ngành nghề: Kế toán-Kiểm toán
 • Địa điểm làm việc: Huyện Hooc Môn
 • Chức vụ: Chuyên viên – Nhân viên
 • Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định
 • Thời gian thử việc: 02

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

1. Kế toán

 • Soạn thảo và đề xuất ban hành các quy chế quản lý tài chính, quản lý chi tiêu nội bộ từ đó xây dựng các quy trình, biểu mẫu, quy trình thanh toán, hạch toán kế toán cho phù hợp.
 • Tổ chức hệ thống kế toán của Công ty để tiến hành ghi chép, hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong hoạt động vận hành của Công ty và các dự án của Công ty
 • Chịu trách nhiệm thiết lập đầy đủ và đúng hạn các báo cáo tài chính bao gồm báo cáo quản trị theo yêu cầu của Ban Giám Đốc Công Ty và báo cáo gửi cho các cơ quan nhà nước.
 •  Kiểm tra việc bảo quản, lưu trữ các tài liệu kế toán
 • Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, xây dựng đội ngũ kế toán viên của Công ty.

2. Tài chính

 • Phân tích, dự báo tình hình tài chính của Công ty, lập kế hoạch tài chính ngắn, trung và dài hạn của Công ty. Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch tài chính đã được phê duyệt.
 • Nghiên cứu, đề xuất các biện pháp, hình thức huy động vốn cho sản xuất kinh doanh và đầu tư theo kế hoạch đã được duyệt.
 •  Xây dựng kế hoạch phân bổ nguồn vốn, xác định cơ cấu vốn phù hợp với từng thời kỳ cụ thể. Phân tích kết quả kinh doanh, hiệu quả sử dụng vốn, phát hiện kịp thời và đề xuất Giám đốc các giải pháp sử dụng hiệu quả, tiết kiệm nguồn vốn.
 • Tổng hợp thông tin, số liệu và lập báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch tài chính trình Ban lãnh đạo Công ty. Tham mưu các biện pháp tối ưu hoá hiệu quả sử dụng vốn, cân đối nguồn vốn phù hợp với yêu cầu sản xuất kinh doanh.

3. Thuế

 •  Lập các hồ sơ/ báo cáo thuế tháng, quý, năm (bao gồm thuế TNCN, TNDN, GTGT và thuế nhà thầu, thuế môn bài)
 • Chịu trách nhiệm các nghĩa vụ thuế phải nộp cho ngân sách Nhà nước
 • Tham mưu đề ra các phương án giúp giảm thiểu các nghĩa vụ thuế phải nộp cho cơ quan nhà nước
 • Làm việc trực tiếp với cơ quan thuế để giải quyết các vấn đề liên quan đến thuế của công ty

QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG

 • Mức lương thỏa thuận trong buổi phòng vấn.
 • Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN và chế độ phúc lợi khác.
 • Được hưởng các chế độ khác theo luật lao động và theo quy định của Công ty.

Vui lòng gởi CV mail về địa chỉ Email: DanGiaoHungThinh@gmail.com trước khi chúng tôi duyệt hồ sơ và phỏng vấn.